top of page

Die kultuurerfenis van Suid-Afrika verkeer daagliks onder druk vanweë verskeie redes.  Hieronder tel nuwe ontwikkelinge, die doelbewuste beskadiging van erfenisse wat vir sekere groepe onaanvaarbaar is, of bloot omdat mense dikwels nie daarop bedag is nie.  Nieteenstaande hierdie feit, het Suid-Afrika van die mees progressiewe erfeniswetgewing in die wêreld.

 

Die gids, Erfenisriglyne: ‘n praktiese gids vir alledaagse gebruik, het ten doel om praktiese riglyne daar te stel wat deur die algemene publiek gebruik kan word om die kultuurerfenis van hulle omgewing te beskerm. Dit gee ‘n kort oorsig oor die wetgewing en die metodiek van erfenisbewaring en wys spesifiek uit tot watter mate gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke kan raak.

 

Hierdie aspekte word nie in detail bespreek nie, sodat daar nie onnodig in tegniese terminologie verdwaal word nie. Dit gee egter genoegsame inligting om ‘n handige gebruikersgids vir erfenisbewaring te wees en om weliswaar nuttig vir gebruik deur erfenispraktisyns te wees.  Sodoende gee dit die nodige agtergrond om mense te help om nie net kennis en begrip ivm ons kultuurerfenis op te doen nie, maar ook om ‘n gids te wees om gemeenskappe te help om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hulle efenis benadeel mag word.

 

Die outeur, Anton C. van Vollenhoven, het meer as 30 jaar se ervaring in erfenisbewaring en het reeds meer as 1 000 erfenisverwante projekte afgehandel.  Daar het meer as 100 werke, hoofsaaklik artikels, uit sy pen verskyn, terwyl hy ook gereeld as spreker in hierdie verband optree. Hy werk as erfeniskonsultant, maar is ook buitengewone professor in Geskiedenis aan die Noordwes Universiteit se Mafikeng kampus.

 

Die gids is in A5 formaat, om hantering te vergemaklik en beloop 40 bladsye.  Enkele illustrasies is ook ingesluit.

Erfenisriglyne: ‘n Praktiese gids vir alledaagse gebruik – Anton C. van Vollenho

SKU: AVV01/2022
R70,00Price
  • Facebook
bottom of page